Make your own free website on Tripod.com

LINKS MET ANDERE INDONESISCH/INDISCHE ADRESSEN

POSKO

U vindt hier de meest actuele berichten van de belangrijkste Molukse Sites
overzichtelijk op 1 pagina.

Stichting Tong Tong

De Stichting Tong Tong heeft als doelstelling het stimuleren van de Indische cultuur

Stichting ARISAN

Stichting Arisan Indonesia (SARI) heeft zijn oorsprong in de studiekring IndonesiŽ van de Katholieke Universiteit Nijmegen

De Brug

Huiskamerproject De Brug is een multiculturele ontmoetingsplek voor allen die daar behoefte aan hebben. Veelal zijn dat ouderen en alleenstaanden. Uitgangspunt is persoonlijke aandacht voor de bezoekers, met behoud van eigen culturele identiteit.

Indisch Informatiepunt

Informatie en communicatie over de Indische cultuur

De INDO

Maandelijks uitkomend blad is geschreven in het Nederlands,
Indisch, 'Indonics'

Indisch Netwerk

De missie van het Indisch Netwerk is het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van eigen(tijdse) indo-cultuur in Nederland.

Kabar Angin

'Pak Goes & the Indo-cyber-Nation!
Guus de Koster in Auckland
Radio Chutney 810 AM

DJANGAN LUPA MALUKU!

Staat voor het behoud van het Molukse verhaal opdat het nooit vergeten zal worden

Siem Boon

Ik ben in 1964 geboren in Den Haag en heb de eerste jaren van mijn leven in het huis van Tong-Tong gewoond, Prins Mauritslaan 36. Mijn grootvader is Tjalie Robinson

SIFA

Informatie-centrum op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied in het voormalige Nederlands-IndiŽ

DINO

De Indisch Nederlandse Organisatie Online

Stichting Centrum '45

Stichting Centrum '45 is het landelijk centrum voor de medisch-psychologische behandeling van verzetsdeelnemers, oorlogsgetroffenen en slachtoffers van georganiseerd geweld

Stichting Belangenbehartiging INOG
Indische NaOorlogse Generatie

Opgericht om de belangen te behartigen vandiegenen wiens ťťn of beide ouders/verzorgers de Tweede Wereldoorlog en/of de daarop volgende Bersiap /Politionele acties in het voormalig Nederlands IndiŽ hebben meegemaakt.

ICODO

Het ICODO geeft oorlogsgetroffenen informatie en advies op het gebied van wetten en regelingen en bemiddelt bij het zoeken naar passende hulpverlening bij psychosociale problemen

BKK

 

Buitenkampkinderen
Ondersteunen en bevorderen van de verwerking van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog
in Zuid Oost AziŽ

Koninklijk Instituut voor de Tropen

In The Netherlands, KIT familiarizes the public with other cultures through exhibitions, theatre programmes, library services, publications, and training. Extensive collection of historical photographs from the Dutch East Indies.

Homepage
Vrije Indische Partij

Bestuur Voorzitter drs. E.R. Blaauw Ed , Vice Voorzitter ing. R. O. Koop Rob  E-mail r.o.koop@viputr.demon.nl 

Forum Nederland-Indonesia (FNI)

To promote the development of relationships in areas of business& trade, education & training, and culture

Welkom bij Indonet

Indonet is een uitgeverij op IndonesiŽ-gebied. Indonet heeft vooral aandacht voor sociale, economische en culturele onderwerpen.

Lubberhuizen

Uitgeverij Bas Lubberhuizen, van o.m. Willem Walraven

Molukse Web Site

De Stichting Malr@ is begin maart 1997 opgericht door Molukse jongeren uit de Zuidoost-Molukse gemeenschap te Zwolle

SOINRAT-SITE

Op deze site luisteren naar muziek en foto's uit de Molukken en IndonesiŽ

Moesson, voorheen Tong-Tong

Indisch familiemagazine bestemd voor een ieder die geÔnteresseerd is in het Nederlands IndiŽ van toen of het IndonesiŽ van nu.

Indisch Huis Het Indisch huis is een inititatief van Stichting Indisch Herinneringscentrum (IHC) te Den Haag. Denieuwsbrief valt onder redactie van het IHC
Wiwik This site contains a lot of information for travellers who plan to go to Indonesia as well as interresting facts about Indonesia

Ambassade Jakarta

At our home page you will find information about bilateral relations between the Netherlands and Indonesia, the programme of the Erasmus Huis

Kipas Kipas Reeks, CD-roms over IndonesiŽ

Eddy Lie

Website van Eddie Lie, beeldend kunstenaar en auteur van proza en poŽzie

International Institute for Asian Studies

Asian Studies in the Humanities and Social Sciences

INDISCHE LETTEREN

INDISCHE LETTEREN is het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde

KITLV

The KITLV/Royal Institute of Linguistics and Anthropology at Leiden was founded in 1851. Its objective is the advancement of the study of the anthropology, linguistics, social sciences, and history of South East Asia, the Pacific Area, and the Caribbean. Special emphasis is laid on the former Dutch colonies of Indonesia, Suriname, and the Netherlands Antilles and Aruba.

Indisch Koken

Welkom bij Indisch Koken met John en Robbie. U vindt hier
de orginele Indische recepten op onze eigentijdse wijze.

'De Reistafel'

In elke aflevering wordt een gerecht behandeld dat van origine werd gemaakt in de streek waar men zich op dat moment bevindt

First Independent Indo Magazine in Australia

Content is supplied by readers of anecdotes of the former Dutch East Indies and is Australian orientated with first hand news of developments of neighboring Indonesia. Publishing is in English, Dutch, Petjoh and Bahasa Indonesia
IGV De Indische Genealogische Vereniging, opgericht op 2 juli 1988, bestaat nu tien jaar

Durian Homepage

DURIAN
Smaakt hemels maar ruikt als de hel

INDOROCK IN HOLLAND

HET GROTE SUCCES VAN DE INDO-ROCK

Freek Freek Langhout uit Cheribon

INDONESIAN MUSIC SHOP

Welcome to The Indonesian Music Shop, The World's Largest Indonesian Music Store!

ANGIN SURGA

Berbagai Jenis lagu-lagu Indonesia terpopuler dan Aneka resep masakan
Indonesia.

Archive of Indonesian Songs

songs written by Indonesian in Indonesian Language, available in both MIDI and Lyrics

Indonesian Midi Sites

Verschillende links naar collecties met MIDI-files van Indonesische muziek

Pembangkit puisi otomatis

Pujangga, the poetry generator in Bahasa Indonesia, the native language of Indonesia

Indonesia: virtual library

Indonesia : Links to General Web Sites and Servers

ACCESS

Welcome to the premiere gateway to Indonesia!

Prampage

Website dedicated to Indonesian writer Pramoedya Ananta Toer.

Louis Couperus

Hij bracht een langdurig bezoek aan IndiŽ, logerend bij zijn broer en bij zijn zuster en zwager. Daar is de roman De stille kracht (1900) ontstaan. Op zijn reis naar het Verre Oosten in 1921 en 1922, waarbij hij onder meer Hongkong en Japan zou bezoeken, deed hij ook Java, Sumatra en Bali aan

 

Cyberney & Co

Alfred Birney has published 10 titles so far: six novels, one collection of short stories, an anthology plus two books on guitar music


Alleen dames

Sinds kort rijdt er een bijzondere trein door het literaire landschap van Nederland. In die trein mogen alleen schrijfsters die over Nederlands-IndiŽ publiceerden, en zij zitten er op de fluwelen bankjes van het Damescompartiment.

Beata Mevrouw Beata van Helsdingen-Schoevers
(1886-1920)
Kloppenburg De Indische planten van mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)
Jill Stolk Schrijfster Jill Stolk, schreef o.m.: Scherven van smaragd
Onder de blauwe sarong
De zwijgende vader
IndiŽ was alles - Alles
Roy

Roy PiŽtte
Tempo Doelloos Casual ArtContemporary Indo Art from the Lowlands

INDO voicechat Wherever you go, go Indo
Meetingplace
Djangkrik Welkom bij "Djangkrik" de website voor Indo's en mensen met
(familie)banden met Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ in de noordelijke regio

Lonely Planet

Reisinformatie

Netnews

These pages are focused on political, economic and financial news of Indonesia. We will also inform you about the daily life of the Indonesian people.

Art & Culture

Department of Tourism, Art, and Culture Directorate General of Tourism Republic of Indonesia

Minangkabau

Het land van de Minangkabau: natuur en cultuur

 

Jendela Indonesia

Grote verzameling links naar tijdschriften en kranten

BALI & BEYOND

Bali & Beyond is a performing arts company inspired by the cultures of Indonesia.

Pusaka Sunda

Pusaka Sunda is a gamelan degung ensemble directed by Burhan Sukarma and Rae Ann Stahl. Pusaka Sunda is dedicated to performing traditional and contemporary gamelan degung music.

LONTAR

The Lontar Foundation is a private not for profit organization established in 1987 for the purpose of promoting appreciation of Indonesian literature and culture

BATIK

Het hele batik proces

Republik Indonesia

Bidang Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag - Nederland

WAYANG

Wayang site met de verschillende vormen:wayang kulit, wayang wong, wayang topeng, wayang gedog

Gatra Magazine

Het wekelijks verschijnende opinieblad Gatra, in Engelse en Indonesische versie

KAMUS

Indonesisch-Nederlandse en Nederlands-Indonesische Woordenlijst

Sinar Anyar

The resources on Solonese Courtmusic and Courtdances

ARSITEKTUR

Foto's en LInks met Indonesische architectuur

HUMOR

Berisi humor-humor terbaru dari pengirim/donatur humor dari seluruh Dunia, baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris.

KOMPAS

Kompas Online, Bahasa Indonesia

Jawa

Jawa Pos, Bahasa Indonesia

Schrijversplatform

Writers Block is een on-line magazine, verschijnt maandelijks op het internet. Het tijdschrift bevat artikelen over muziek, film, tv, wetenschap, politiek en human.

Tollenaere Herman de Tollenaere

Netwerk Indonesia

Website met verschillende rubrieken, o.m. koken, krissen maken en blote dames

BBC

BBC Worldservice Online

Washington Post

Washington Post Online

Sydney Morning Herald

Sydney Morning Heald, Online

NB: Opname in deze lijst, betekent niet dat wij het eens zijn met de doelstellingen/opvattingen van de betrokken website

ACADEMIC INTERNET RESOURCES ON INDONESIA

Links van de Universiteit van Auckland, Nieuw Zeeland


Terug naar BLIMBING, E-zine

Terug naar Vrienden van het Indische Boek

 


INDONESISCHE LINKS

Kota IdOLa (Indonesian Online Access)
Lampung.
Travelling in Indonesia Home Page.
Bimasakti Indonesian directory.
Centrin Internet
RantauNet, West Sumatera, Minangkabau.
Herman Jusuf's home page: Indonesische slang!
Yusuf Wibisono's Web Pages: Bandung.
Hastu Wicaksono: Yogya. Zie ook:  hastu.com.
Java Atlas ,University of Laval in Canada.
Aceh Home Page.
Internet Cafe in Palembang.

Kunsten